Skip to product information
1 of 1

Ani Apikian

The Colorful Planet - Գոյնզգոյն Մոլորակը

The Colorful Planet - Գոյնզգոյն Մոլորակը

Regular price $22.00 CAD
Regular price Sale price $22.00 CAD
Sale Sold out

«Գոյնզգոյն Մոլորակը» հաճելի ճամբորթութիւն մըն է որ փոքրիկներուն տիեզերքի աշխարհը կ'ուղեւորէ, կախարթական ձեւով եւ մանաւանդ խաղով մը. որ հեքիաթին գլխաւոր հերոսը կը պատրաստէ:

Ամիսներ կը հիւսուէր ու կը քակուէր, ամէն առտու ու գիշեր: Ամենայարմար հագուստը գտնելու, կարելու մեր փոքրիկներու չափին, սիրելու ու սիրուելու, ինչու չէ զարգացնելու իրենց բազմաթիւ յայտնի կամ պահուըտած կարողութիւնները... կենդանացնելով ու մեր լեզուն ապրելով ... հաճելի ձեւով:

Հիւսուած են տրամաբանութիւն եւ երեւակայութիւն՝ հրամցնելու ընթերցող երեխային գիտելիքներ, բայց զգացումներն ալ մէջը կը զարգանան ու իրենց համեստ տեղը գտնեն...իսկ յայտնաբերումը բանալին է որ Գոյնզգոյն Մոլորակը ծանօթանայ միւս մոլորակներուն ալ եւ տիեզերքի գաղտնիքները գիտնայ:

Արդեօք վերջաւորութեան պիտի կարենա՞յ իր նպատակը յաջողցնել:

View full details