Skip to product information
1 of 2

Aghpur

Երեք Քոյրերուն Նպատակը

Երեք Քոյրերուն Նպատակը

Regular price $18.00 CAD
Regular price Sale price $18.00 CAD
Sale Sold out

Երեք քոյրերուն նպտակը՝ խաղաղութիւն, արդարութիւն եւ ամուր հաստատութիւններ

Հեղինակ՝ Սօսի Շահինեան-Սաղըրեան

 

Three Sisters' Missions: peace, justice and strong institutions.

Author Sossy Sagherian bases her stories on Sustainable Development Goals. She started writing when she noticed her grandchildren were running out of good books to read.

View full details